Begrijp uw kat

Werkwijze

U kan contact met mij opnemen via de telefoon of e-mail. Tijdens dit eerste contact geeft u aan welk gedragsprobleem u bij uw kat constateert. Aan de hand van de informatie die ik van u ontvang, beoordeel ik of het probleem behandelbaar is. Daarnaast kijk ik dan of we kunnen volstaan met een kort adviserend gesprek of dat een uitgebreid consult inclusief huisbezoek nodig is. In sommige gevallen zal ik u adviseren eerst een dierenarts te bezoeken om medische redenen voor het vertonen van het probleemgedrag uit te sluiten.

Uitgebreid consult inclusief huisbezoek

 • U krijgt een uitgebreide vragenlijst toegestuurd die u digitaal in kan vullen.
 • Nadat ik de vragenlijst van u heb terug ontvangen maak ik een afspraak met u voor een huisbezoek.
 • Het grote voordeel van een consult bij u thuis is dat ik de kat in zijn/haar eigen omgeving kan observeren.
 • Een huisbezoek zal ongeveer 2 uur duren.
 • De vragenlijst neem ik met u door.
 • Aan het einde van het huisbezoek stel ik een diagnose op basis van de prikkels, motivaties en emoties waar het dier aan onderhevig is.
 • Na het consult en huisbezoek stuur ik u schriftelijk een advies op maat met hierin de diagnose en therapie adviezen.
 • Een schriftelijk verslag zal op verzoek naar uw dierenarts worden gestuurd.

Begeleiding

 • Na het consult gaat u zelf met de adviezen aan de slag.
 • Regelmatig zal er telefonisch evaluatie plaats vinden.
 • Tot 3 maanden na het huisbezoek krijgt u begeleiding per telefoon of mail.

Telefonisch consult

 • Dit telefonische consult is bedoeld om eenvoudige vragen over het probleemgedrag van uw kat te bespreken.
 • Op een van te voren afgesproken tijdstip neemt u telefonisch contact met mij op.
 • We bespreken dan uiterlijk 45 minuten het probleemgedrag van u kat.
 • Er wordt geen schriftelijk advies gemaakt.
 • Mocht er achteraf toch een uitgebreid consult nodig zijn dan worden de kosten van het telefonisch advies verrekend.

Korte vraag

 • Voor een korte vraag (maximaal 10 minuten) kan u telefonisch contact met mij opnemen. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.